Stoplicht in Arduino (vervolg)

In vervolg op mijn eerdere blog over het Arduino stoplicht ben ik verder gegaan met de overige opdrachten uit de i&i module. Ik heb dus een voetgangersstoplicht (met aanvraagknop!) en een ticker toegevoegd.

Op een gegeven moment liep ik tegen de beperkingen van ArduBlock aan. Het blijkt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om interupts te definiëren in ArduBlock. De aanvraagknop van het stoplicht wil je graag via een interupt regelen, anders zou de voetganger het knopje meerdere seconden lang ingedrukt moeten houden. Op dat moment ben ik verder gegaan in de normale SDK en heb hier de opdracht verder uitgeprogrammeerd.

Omdat leerlingen deze opdracht ook nog moeten maken zal ik hier de source code niet delen, maar het eindresultaat zal ik jullie uiteraard niet onthouden: (zet je luidsprekers aan!)

Hebben jullie al iets leuks gemaakt met een Arduino?

Open, écht leren

Erik Duval had de eer om de i&i conferentie te openen met zijn keynote over open leren. Erik is professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij zelf gebruik maakt van Open Learning. Een quote van hem die mij erg aanspreekt:

We are should be teaching students to solve problems we don’t know, using technologies we don’t know

Open Learning bestaat uit meerdere onderdelen. Eén hiervan is het publiekelijk maken – en dus delen – van lesmateriaal. Via initiatieven als Ariadne, maar ook specifiek voor ons vak InformaticaVO, kan lesmateriaal worden uitgewisseld. Maar Open Learning wordt pas echt Open Learning zodra niet enkel het materiaal publiekelijk beschikbaar is, maar het resultaat ook publiek wordt.

Dit kun je bereiken door studenten uit te dagen hun werk op een open platform beschikbaar te maken. Laat hen bijvoorbeeld een blog of wiki-pagina schrijven over de onderwerpen en laat elkaar hier op reageren. Iedereen leert hier veel van, én het feit dat je publiek hebt motiveert! Om zijn studenten verder te empoweren spreekt hij ook zijn eigen netwerk aan (bijvoorbeeld via @ErikDuval) en nodigt hen uit te reageren op de blogs van zijn studenten.

Dat het nog opener kan bewijst hij ook, Erik geeft een volledige cursus via het internet, gratis en voor niks. Dit idee komt bij enkele Amerikaanse universiteiten vandaan, een succesvol voorbeeld is Introduction to Artificial Intelligence van Stanford University met meer dan 100.000 studenten. Ondanks het hoge afval percentage levert dit initiatief nog steeds vele malen meer deelnemers op dan een cursus aan een reguliere universiteit.

Deze keynote is de inspiratie geweest voor mijn suggestie aan onze vakdidacticus om in plaats van een verslag van de conferentie enkele wiki-pagina’s te schrijven op wiki.informatica.nu. Na overleg werd besloten het in blog-vorm te doen. Naast de blog die je nu aan het lezen bent zullen er dus ook blogs van mjn mede-studenten verschijnen, zie hiervoor de blogroll op de homepage. Erik Duval is dus geslaagd met zijn keynote!

Relevante links

  • Keynote – Video-opname van de keynote

Wat hebben we nou aan informatica gehad?

Informatica op het VO is nog een relatief nieuw vak, er is dus nog weinig bekend over de effecten die het vak heeft op leerlingen. Is het vak wel nuttig? Sluit het goed aan op het vervolgonderwijs? René Franquinet heeft tijden de i&i conferentie een 6-tal oud-informatica-leerlingen uitgenodigd als ervaringsdeskundigen.

Deze leerlingen – allen jongens – studeren nu aan hoge school of universiteit en doen allen een studie die raakvlakken heeft met informatica. Interessant is hun mening over het vak, enkele constateringen:

  • De toegevoegde waarde van de docent zou vooral begeleidend en sturend moeten zijn, de informatie vinden we zelf wel
  • Informatievaardigheden zijn erg belangrijk voor het vak, bijvoorbeeld zelfstandig informatie vergaren op het internet welke nodig is voor een practicum
  • Er zijn veel niveauverschillen tussen leerlingen: moet het doel wel zijn iedereen alle aspecten van het vak te leren?
  • Logisch inzicht is zeer belangrijk, daardoor gaat er bijvoorbeeld een lichtje branden zodra je eenzelfde stukje code meerdere malen hebt ge-copy-paste.
  • Informtica is in de loop van de tijd veel breder geworden en breder toegepast – iedereen maakt gebruik van producten van informatici, bv Facebook. Het vak zou dit moeten reflecteren
  • Begrippen leren zou niet nodig moeten zijn – de definitie is snel genoeg opgezocht. De relaties tussen de begrippen zijn echter wel belangrijk om te weten

Ik was blij verschillende van deze constateringen te horen van oud-leerlingen, aangezien deze overeenkomen met mijn visie op het vak. Wel vind ik het erg jammer dat het panel enkel bestond uit leerlingen die in de informatica verder zijn gegaan, en dus logischerwijs geïnteresseerd zijn in het vak. Hoe zou een leerling die het vak na één jaar heeft laten vallen hierover denken?

Stoplicht in Arduino

In een van mijn eerdere blogs heb ik Arduino besproken. Ik heb zojuist een van de opdrachten welke door i&i aangeboden worden uitgeprobeerd. Ik heb dus een simpel stoplicht gemaakt, aangestuurd door de Arduino. Mijn belangrijkste doel hierbij was het uitproberen van ArduBlock, de visuele programmeertaal voor Arduino.

Na de eenvoudige installatie kon ik aan de slag. Ik ben begonnen met de hardware. Dit was al snel in elkaar gezet, voor een stoplicht is immers niet veel meer nodig dan 3 LEDs. Toen de software, via de pleur-en-sleur methode het stoplicht geprogrammeerd in ArduBlock met als resultaat het volgende ‘programma’:

Vanuit ArduBlocks de bijbehorende code gegenereerd en uitgevoerd op de Arduino, maar helaas er gebeurde niks! Na een blik op de gegenereerde code was mij duidelijk wat er mis ging, zie jij het ook?

Tot slot handmatig de code aangepast, een bugreport gedaan bij de developer, en zie hier het resultaat:

Informatica als alfa-vak?

Informatica wordt door de meesten gezien als puur beta-vak. Zeker in de brede opzet zoals die in het Nederlands VO wordt aangehouden is dit niet volledig waar, informatica heeft ook veel alfa-aspecten. Tijdens de i&i conferentie gaf Jan Lepeltak een pleidooi voor alfa-aspecten in de informatica. Doel van zijn pleidooi is onder andere het interessant maken van het vak voor meer doelgroepen.

Eén van de manieren om informatica als alfa-vak te zien is door gebruik te maken van tools gemaakt voor alfa’s om informatica concepten uit te leggen. Het meest duidelijk komt dit naar voren bij het onderzoeken van de talige aspecten van de informatica. Bij het programmeren en algoritmiseren gebruik je immers een taal. Deze taal heeft net als een natuurlijke taal – zoals Nederlands en Spaans – een grammatica en een verzameling woorden.

Jaren geleden – nog in het DOS tijdperk – is er hiervoor een tool ontwikkeld. Deze tool was bedoeld om informatici kennis te laten maken met talen en grammatica’s. Door middel van een simpele taal (jaja!) kan de grammatica van een taal worden gedefinieerd. Door vervolgens voor elk woordtype woorden op te geven kan het programma teksten genereren in deze taal, bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld Haiku’s.

Interessante theorie, deze toepassing zal alfa’s stimuleren om zich hierin te verdiepen en onderwijl leren zij over enkele onderdelen van de kerninformatica, zoals recursiviteit en algoritmiseren. Helaas bleek de tool meer aan te slaan bij de studie Letterkunde, dan in het informatica onderwijs, of zou dit juist aantonen dat Jan zijn doel bereikt heeft?

Mi&i: mini-subsidies

Mi&iTijdens de conferentie heeft de vakvereniging i&i een interessante regeling geïntroduceerd voor informatica docenten en leerlingen in het VO: Mi&i.

Mi&i is een mini-subsidie van maximaal € 250,- die kan worden aangevraagd voor leerling-projecten. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanschaffen van hardware benodigd voor een project. Uitermate geschikt dus om met Arduino aan de slag te gaan. Een extra motivatie voor de leerling: hij/zij krijgt bij het succesvol afronden van het project € 100,- cash!

Relevante links

  • Mi&i – De officiële site van Mi&i
  • Onthulling – Video-opname van de onthulling van Mi&i tijdens de i&i conferentie

Arduino: Just make it work!

Arduino EthernetAls docent informatica kijk ik altijd om mij heen, op zoek naar interessante projecten om in mijn lessen te kunnen gebruiken. Zo ook tijdens mijn bezoek aan de i&i conferentie in Lunteren. Mijn hoogtepunt? De Arduino!

Al enige tijd gebruik in een Arduino UNO thuis als onderdeel van mijn home automation. Ik had echter nog niet eerder nagedacht aan de mogelijkheden die de Arduino voor het onderwijs biedt. Johan Korten – bestuurslid van i&i – heeft tijdens de masterclass een korte introductie gegeven van deze mogelijkheden.
Klik hier en lees verder over Arduino!

Welkom

Welkom op deze nieuwe blog over Informatica in het voortgezet onderwijs. De blog is opgezet in het kader van Vakdidactiek Informatica voor de Master Science Education and Communication aan de TU/e. In de komende berichten zal ik hier bloggen over de ideeën die ik op de i&i conferentie heb opgedaan.