Update App Inventor lesmateriaal

De afgelopen weken hebben François en ik hard gewerkt aan een nieuwe versie van ons lesmateriaal over het ontwikkelen van Android apps met App Inventor. We hebben hierin feedback verwerkt die we hebben verkregen tijdens een masterclass met informatica docenten. Daarnaast hebben we de verschillende hoofdstukken consequenter in stijl gemaakt en sluiten ze nu beter op elkaar aan.

Ook belangrijk is de uitbreiding van de bonusopgaven. Leerlingen krijgen nu nog meer mogelijkheden om de apps uit te breiden. Als docent kunt u uiteraard aangeven of leerlingen deze opgaven over mogen slaan.

Tot slot is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Hoofdstuk 6 geeft een raamwerk voor een eindopdracht. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf een app te bedenken en te ontwerpen. In tweetallen ontwikkelen zij de app (gebruikmakend van pair-programming). Het testen van elkaars apps hoort er uiteraard ook bij. Maak de uitdaging compleet door een competitie te organiseren!

Het materiaal is te vinden op onze download-pagina op Github. Feedback is natuurlijk van harte welkom!