Update App Inventor lesmateriaal

De afgelopen weken hebben François en ik hard gewerkt aan een nieuwe versie van ons lesmateriaal over het ontwikkelen van Android apps met App Inventor. We hebben hierin feedback verwerkt die we hebben verkregen tijdens een masterclass met informatica docenten. Daarnaast hebben we de verschillende hoofdstukken consequenter in stijl gemaakt en sluiten ze nu beter op elkaar aan.

Ook belangrijk is de uitbreiding van de bonusopgaven. Leerlingen krijgen nu nog meer mogelijkheden om de apps uit te breiden. Als docent kunt u uiteraard aangeven of leerlingen deze opgaven over mogen slaan.

Tot slot is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Hoofdstuk 6 geeft een raamwerk voor een eindopdracht. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf een app te bedenken en te ontwerpen. In tweetallen ontwikkelen zij de app (gebruikmakend van pair-programming). Het testen van elkaars apps hoort er uiteraard ook bij. Maak de uitdaging compleet door een competitie te organiseren!

Het materiaal is te vinden op onze download-pagina op Github. Feedback is natuurlijk van harte welkom!

Goedkope Android toestellen

Samsung Galaxy PocketNa het vorige bericht over App Inventor lesmateriaal is wellicht de vraag boven komen drijven hoe je dit kunt bekostigen. Niet elke leerling heeft een Android toestel, en veel Android telefoons zijn vrij prijzig. Zeker gezien het vaak beperkte budget wat er voor het vak informatica beschikbaar is.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook betaalbare toestellen op de markt te vinden. Dit zijn uiteraard geen toppers: ze zijn trager, hebben een minder mooi scherm en kunnen niet Android 4 aan. Toch bieden deze toestellen veel waar voor hun geld, zo blijkt uit de review op Tweakers.net van enkele toestellen onder de 100 euro. De telefoons bieden voldoende functionaliteit om leuke apps voor te schrijven, en voor deze prijs is het mogelijk er enkele van aan te schaffen voor leerlingen.

De besproken telefoons op een rij:

Lesmateriaal: Android Apps met App Inventor

Al eerder schreef ik over het ontwikkelen van apps in het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat het ontwikkelen van apps motiverend werkt voor leerlingen, met die reden zou ik het graag in mijn eigen lessen integreren. Afgelopen jaar ging ik daarom op zoek naar mogelijkheden hiervoor, samen met Coen Crombach en François Vonk hebben we hier vervolgens ons afstudeeronderzoek (master Science Education and Communication, TU/e) aan gewijd.

Naast de motivatie wilden we uiteraard de leerling ook op een goede manier het programmeren aanleren. Uit onze eigen ervaring – tevens bevestigd door andere docenten en literatuur – weten we dat leerlingen dit moeilijk vinden. Zeker in het begin is code schrijven moeilijk, er komen namelijk vele uitdagingen op je af: een nieuwe taal, een manier van denken, onbegrijpelijke foutmeldingen, etc.  Een aantal van deze uitdagingen willen wij in het begin weghalen, zodat een leerling zich kan concentreren op enkele belangrijke vaardigheden.

Om zowel de motivatie als het effectief leren programmeren te kunnen vatten in een methode zijn we MIT’s App Inventor gaan gebruiken. Met deze tool kunnen leerlingen in een grafische omgeving apps ontwikkelen voor Android toestellen. Het ontwikkelde lesmateriaal hebben we voorgelegd aan verschillende docenten informatica, en zij reageerden enthousiast.

Een voorbeeld van 'code' in App Inventor

Het is onze bedoeling om het materiaal zelf in te zetten in onze eigen lessen, en dit de komende tijd verder te verbeteren en uit te breiden. Het materiaal wordt ter beschikking gesteld onder een Creative Commons licentie en is dus voor iedereen gratis te gebruiken en naar eigen smaak aan te passen. Suggesties tot verbetering zijn uiteraard ook welkom!

Je vindt het materiaal op Github via appinventor.informatica.nu.

App-development in het onderwijs

Via iPhoneclub.nl kwam ik een interessante presentatie tegen over App-development in het onderwijs. Hogeschool Zuyd heeft dit studiejaar voor het eerst het ontwikkelen van een app als opdracht opgenomen. Aan de hand van een opdracht van een verkeersorganisatie uit Limburg hebben zij een app ontwikkeld genaamd de BobShaker. Volgens de docenten was deze opdracht zeer succesvol: leerlingen waren gemotiveerd en zij werkten zo hard dat ze aan andere vakken niet meer toekwamen!

De presentatie laat goed zien hoe deze opdracht tot stand is gekomen. Ik denk dat dit ook voor het informatica op het VO een goede kandidaat kan zijn voor de eindopdracht. De opdracht zal uiteraard iets minder complex moeten zijn, maar door de opdracht op deze manier te formuleren zul je gemotiveerde leerlingen krijgen, én – daar ben ik van overtuigd – een heel mooi eindresultaat!

Wat denken jullie? Is dit geschikt?